•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

1 1

زمین و زندگیمان با کاشت نهالی رونق می‌گیرد و آنچه ارتعاشات صنعتی ایران به هموطنان خود می‌بخشد، حیات و سرسبزی دوباره است تا فرزندان این سرزمین، آینده سبز این مرز و بوم را به دست گیرند.
به دستور رئيس هيئت مديره، جناب آقاي شهيدیان، کاشت 3000 نهال‌زيتون و درخت، نصب سيستم آبياري و... در پارک لاله، کوچه‌هاي شهر، بلوارعلي ابن ابيطالب، شهرستان پاکدشت و نواحي آن صورت پذيرفته است. اين امر باعث ايجاد انگيزه و حضور مردم براي کاشت درخت در حوالي خانه‌هاي خود شده است.