•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

1 1

بازديد از پروژه در حال انجام در کارخانه توسط پرسنل مجموعه پتروکاران شفق کيش
(... و پروژه‌هایی که با تلاش همکاران، روز به روز با موفقیت به اتمام می‌رسند)