•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

بدینوسیله به اطلاع می رساند، دارندگان محترم کارت های VIP امکان 5 بار استفاده از اقامتگاه VIP ارتعاشات صنعتی ایران و خدمات آن را خواهد داشت.

شایان ذکر است که هر کارت تنها به نام یک شخص صادر شده و قابل انتقال به افراد دیگر نخواهد بود.

 

جهت مشاهده تصاویر بخش VIP بر روی تصاویر زیر کلیک کنید: