•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

برگزاری دوره اموزشی اتصالات انعطاف پذیر در شرکت فولاد خوزستان جهت اشنایی مدیران و کارشناسان

این دوره ها در پی تبیین رسالت ارتعاشات صنعتی ایران در ارتقای دانش فنی و کاهش توقفات در سال حمایت از تولید ملی می باشد.