•  

    88736766 (21 98+)

  •  

    info@iivco.org

English Flag3  arabic flag3

متاسفانه اخیرا مشاهده شده که شرکت هایی با تقلید از بسته بندی شرکت در قطعات لاستیکی میخواهند ره صدساله را یک شبه بروند.

این گونه شرکت ها متاسفانه تمام قواعد حرفه ای را زیر پا نهاده و به جای تکیه بر هوش و قدرت مجموعه خود، میخواهند از شرکت های
قدیمی و صاحب سبک الگوی موفقیت بردارند.
البته تجربه نشان داده که این شرکت ها طول عمری ندارند.
ارتعاشات صنعتی ایران به لحاظ حفظ حقوق مصرف کنندگان وفادار، ضمن اقدام حقوقی برای تنبیه این شرکت ها، اقدام به طراحی و ثبت
حقوقی برند جدید کرده و من بعد محصولات خود را با این برند تولید خواهد کرد.